Trade İşlem Ücretlerini Nasıl Düşürebilirsiniz?

Herhangi bir kripto para borsasında bir kripto para satın aldığımızda, bu işlemde yalnızca kripto paranın değeri kadar bir ödeme yapmıyoruz. Her işlemimizde borsalar bizden “işlem ücreti” adı altında kesinti yapıyor. Bu işlem ücretleri borsaya likidite sağlayan “maker”lar için de geçerli, borsadan likidite çekmek isteyen “taker”lar için de.

İşlem Ücretleri Nereden Geliyor?

Ortalama bir yatırımcıdan bir kripto para borsasında yaptığı her işlem için, yüzde 0,1 ile yüzde 0,3 arasında bir işlem ücreti alınıyor. Bu ücretler, ilgili borsanın cüzdanına aktarılıyor. İşlem ücretlerinin yüzde 0,4 ile yüzde 0,5’lere kadar alındığı borsalar bile var. Buna bir örnek verecek olursak; Binance’de satın alacağınız 1 Bitcoin’e, binde biri olan 0,001 BTC kadar bir işlem ücreti ödüyorsunuz. Bunun şu anki değeri ise yaklaşık 38 dolar.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

AVAX Launch and P2P Lending Crossing the Finish Line — Feeder Finance Update

ONLY DREAMERS CHANGE THE WORLD

How To Stake SafeMoon & Earn Passive Income — SafeMoon Staking Tutorial

$DESU — Get to know Dexsport Token and its use cases