Singapur’un Dev Bankası, Kripto Para Alanındaki Yeni Girişimini Duyurdu!

Singapur’un en büyük perakende ve ticari bankası olan DBS Bank, kripto para alanında attığı adımları genişletiyor. Bu kapsamda banka, müşterileri için yeni bir kripto para ürününün faaliyete geçtiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yeni girişim ile birlikte müşterilerin, istedikleri zaman kripto para ticareti yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca, bu müşterilerin dünyanın ilk banka destekli dijital borsalarından biri olan DDEx’e sorunsuz erişim sağlayabileceklerini de dile getirildi.

Bilindiği üzere daha önce DDEx’te kripto para alım satım işlemleri, kurumsal yatırımcılar, DBS Private Bank ve DBS Treasures Private Clients müşterileriyle sınırlıydı. Ancak banka, bu son girişimi ile birlikte, hizmetini artık DBS Treasures segmentindeki akredite yatırımcılara da sunmuş oldu. Yapılan açıklamada, yeni girişimden, ilk aşamada yaklaşık 100.000 müşterinin sunulan hizmetlere erişebileceği belirtildi. Banka bu sayının zamanla artacağını da ayrıca belirtiyor.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store