Singapur, Kripto Para ATM’lerini Yasakladı!

Singapur, kripto para reklamlarına yasak getirdikten sonra şimdi ise Bitcoin ATM’lerini yasaklamaya karar verdi. Singapur’daki bütün kripto para ATM’leri, görevliler tarafından kaldırılıyor. Singapur, kripto paraları yüksek riskli varlıklar olarak tanımladığı için kripto paralara olan erişim kolaylığını yavaş yavaş bitirmek istiyor.

Singapur Merkez Bankası’nın talebi üzerine, Singapur’un en büyük ATM üreticisi Daenerys & Co., 18 Ocak Salı günü faaliyetlerini askıya aldığını söyledi. Daenerys konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Singapur Merkez Bankası’nın ATM’lerle ilgili yeni kararı bizim için de sürpriz oldu.”

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

Can you talk Crypto? Atleast as well as Melania?

Crypto Carnival 2022 🌈, the crypto virtual conference you’ll NEED to attend ➡️ Chain Games |…

Weekly development updates #1

How to Send Crypto? | Crowdswap 2022 — CrowdSwap