Platypus’ta Nasıl Stake Edilir?

Avalanche ekosisteminin StableSwap projesi Platypus, son günlerde gündemden düşmüyor. Platypus’un Beta lansmanıyla birlikte, Temel Havuz (Base Pool) ve Artırma Havuzu (Boosting Pool) üzerinden nasıl likidite madenciliği yapılabileceğini göstermek için bu basit kılavuzu hazırladık. Hazırlık Aşamaları

Metamask’ten Avalanche Ağına Geçiş

  1. Metamask’i kurun ve Avalanche Network’e geçiş yapın. MetaMask’ten Avalanche ağına geçişin nasıl yapılacağına dair yazımızı inceleyebilirsiniz.
  2. DApp’imizi başlattığınızda, bir açılır pencere ile Platypus ve Metamask cüzdanınız arasındaki bağlantıyı onaylamanız istenecektir. “Onayla” sekmesine tıklayın.
  3. Platypus, gas fee için AVAX (C-chain) kullanır. Bu yüzden Platypus’ta para yatırmak veyahut alım satım yapmak için hesabınıza AVAX ile para yatırmayı unutmayın.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

Venice Swap; A New Crypto Exchange Concept

SNOW SWAP DECENTRALIZE EXCHANGE

How to add Lepa token to wallet

Nakamoto Coefficient