Opera, Web3 Tarayıcısı Başlattı!

Opera, Web3 entegrasyonuna sahip bir internet tarayıcısı olan “Crypto Browser Project”in beta sürümünü başlattı. Opera, çıkardığı yeni tarayıcıyla birlikte hedef kitlesinin kripto paralarla ilgilenen kullanıcılar olduğunu açıkladı. Opera, yeni tarayıcısıyla kripto paralarla işlem yapan kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak istiyor.

Tarayıcının yeni özelliğiyle birlikte kullanıcılar, her yeni sayfada cüzdanlarında oturum açmak zorunda kalmadan dAppler arasında geçiş yapabilecek. Bu özellik, Opera cüzdan entegrasyonuna sahip herhangi bir uygulama için geçerli olacaktır.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

Trickle | How Simple Can Smart Contracts Get?

What Does It Mean to Have a High-Risk License?

Can Smart Contracts and Decentralized Legal Systems Revolution the Construction Contract?

Decentralisation and trust — ways to address the rogue rug pull