NFT Oyunu Pixelmon, 70 Milyon Dolarlık Kötü Tasarım Sonrası Güncellenerek Geri Dönüyor

Kötü bir başlangıç yapan Pixelmon tekrar piyasalarda!

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store