Microsoft, Avalanche ve Polygon Bir Proje İçin Bir Araya Geldi!

Yeni start-up projeleri çıkmaya devam ederken bazıları diğerlerinden daha çok dikkat çekmeyi başarıyor. “Space and Time” adlı veri platformu büyük şirketlerin dikkatini çeken start-up projeleri arasında. Öyle ki Microsoft, Avalanche ve Polygon projenin yatırım turuna katıldı.

Cointelegraph’ın haberine göre “Space and Time”ın stratejik fon turunda 20 milyon dolar toplandı. Yatırım turuna Microsoft’un yatırım kolu M12, Avalanche ve Polygon öncülük etti. Yatırımcılar arasında ayrıca Framework Ventures, HashKey, Foresight Ventures, SevenX Ventures, Stratos, Hash CIB, Coin DCX ve Web3 topluluğundan üyeler katıldı.

Yatırım turu hakkında açıklama yapan “Space and Time”ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Nate Holiday, özellikle Microsoft’un desteğini almanın çok heyecan verici olduğunu belirtti. Holiday, şirketin zincir içi ve zincir dışı veri hesaplamalarının kesişme noktası olduğunu vurguladı. Holiday ayrıca şirketin, merkeziyetsiz uygulamalar ve işletmeler için bir veri ekosistemi oluşturmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışacağını açıkladı.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store