MetaDerby, Blumint Platformu İle Ortaklığını Duyurdu!

Play-to-earn (oyna-kazan) mantığı ile çalışan, yani herkesin oyun oynayarak token kazanabileceği bir metaverse at yarışı oyunu olan MetaDerby, yeni bir ortaklık duyurusu ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Bilindiği üzere Avalanche’taki ilk at yarışı oyunu özelliğini taşıyan platform, beta sürümü ile birlikte sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Beta sürümü süresince sürekli olarak platform güncellemeleri gerçekleştiren MetaDerby, kısa süre önce de Gear Tickets satışının tarihini açıklamıştı.

Gear Tickets satışlarının da aktif hale gelmesi ile birlikte, oyun daha da gelişerek oyunseverlerin hizmetine sunulmuş oldu.

Platform geliştirmeleri ve yapılan ortaklıklar ile büyümeye devam eden MetaDerby, sosyal medya üzerinden yeni bir ortaklığın daha yapıldığını açıkladı.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store