Kripto Para Suçları 2024’e Kadar Yüzde 30 Azalacak!

Büyük bir danışmanlık firması olan Gartner, kripto para ekosisteminde işlenen suçlar ile ilgili bir çalışma yaptı. Firmaya göre 2024 yılına kadar suç oranlarında %30’a varan bir düşüş sağlanacak. Olası düşüşün sebepleri ise; blockchain ağlarındaki şeffaflık ve suçları engelleyecek enstrümanların geliştirilecek olması.

Blockchain Ağlarındaki Şeffaflık

Geçtiğimiz yıl (2021), kripto para alanında işlenen suç miktarı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bu verinin aksine danışmanlık firması Gartner, önümüzdeki yıllarda bu oranın azalacağına inanıyor. Blockchain ağlarında yapılan transferlerin izlenebilirliği ve bu çalınan kripto paraların hiçbir yerde nakite dönüştürülemeyecek olmaları, suçluların önüne geçecek.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

Bug in Solana Token Lending Contract Fixed, More Than $2 Billion Made Exploitable

A detailed guide to get Wrapped Ethereum ($WETH) on Polygon. Special for Atlantis World

Blockchain Simplified Part 4: Smart Contracts are the present and the future.

The Crypto Prophecies Tokens (TCP)