Kiğılı, Metaverse Defilesi Düzenledi!

NFT ve metaverse kavramları tüm dünyada kabul görmeye devam ederken, Türkiye’de de metaverse alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Popüler giyim markası Kiğılı da metaverse alanında öncü olan popüler firmalar arasında yerini alıyor. Daha önce Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT’lerini hologramlar aracılığıyla sunan Kiğılı bu kez ise Türkiye’nin ilk canlı metaverse defilesini gerçekleştirerek kamuoyunda yankı uyandırmayı başardı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, söz konusu bu defile hakkındaki açıklamalarında ülkenin ilk canlı metaverse defilesini gerçekleştirdikleri için gurur duyduklarını ifade etti. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, perakende satıcılığın on yıl içerisindeki ilerleyişini konu alarak şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün geldiğimiz nokta aslında bunun en önemli kanıtı. Ürün tasarımlarının yanı sıra görsel dünya tasarımlarına da önem verdiğimiz meta defilemiz için ekibimizi daha da büyüttük. Kiğılı olarak geleceği şekillendiren yatırımlarımız sayesinde trendleri kendi çizgimizle yorumluyoruz”

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store