Kaliforniya Valisi, Kripto Para Lisanslama ve Düzenleyici Çerçeveyi Veto Etti

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kripto para lisanslaması ve düzenlemesi üzerine olan “Meclis Tasarısı 2269″u yetersiz bulduğunu belirterek veto etti.

Dijital varlıkların düzenlemesi için hazırlanan Meclis Tasarısı 2269, Kaliforniya eyaletindeki kripto para şirketleri için operasyonel lisansların verilmesine izin verecek şekilde ayarlanmıştı. 1 Eylül 2022 tarihinde Kaliforniya Eyalet Meclisi, meclis katından herhangi bir veto olmadan tasarıyı kabul etti ve tasarı onay için valiliğe gitti.

Ancak Vali Newsom, tasarının “daha esnek bir yaklaşım” içermesi önerisiyle tasarıyı veto etti. Vali, zamanla tasarının gelişeceğini ve gelişirken tüketicilerin güvenliğini de düşüneceğini belirtti. Newsom, konu hakkında ayrıca şunları söyledi:

“Hem bu çalışmayı (şeffaf bir düzenleyici ortam yaratma konusunda) hem de yaklaşmakta olan federal eylemleri dikkate almadan bir lisans yapısını tüzükten geçirmek için çok erken.”

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store