Goldman Sachs: Bitcoin’in Pazar Payı, Altını Geçecek!

Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, yakın zaman önce yayımladığı bir araştırma raporunda, Bitcoin’in pazar payı olarak, altını geride bırakacağını belirtti. Şirket tarafından 4 Ocak tarihinde müşterilere iletilen raporda, Bitcoin’in piyasa değerinin kripto paraların benimsenmesinin artması ile birlikte artacağı belirtildi. Halihazırda pazar payı olarak bakıldığında, Bitcoin’in, altına göre oldukça düşük olduğu biliniyor. Şu an için piyasa değerine bakıldığında, Bitcoin, altının hakim olduğu toplam değer miktarının yaklaşık %20’sini oluşturuyor.

Bu durumun yakında değişeceğini dile getiren bankanın açıklamaları, Paul Tudor Jones’tan Anthony Scaramucci’ye kadar olan ünlü isimlerin görüşlerini destekler nitelikte. Bilindiği üzere finans sektörü içinde bazı önemli aktörler zaman zaman yaptıkları açıklamalar ile kripto paraları öven ifadelere kullanıyorlar. Ayrıca bu Bitcoin yanlısı olan bu isimler, Bitcoin’i altına benzer bir değer deposu ve enflasyon hedge varlığı olarak desteklemeye devam ediyorlar.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

‘NFT’ Chosen as 2021’s Collins English Dictionary ‘Phrase of the Year’ — Bitcoin Innovations

My Understanding on The Blockchain

How to Install Metamask to buy BTNT on Pancakeswap? Step By Step Guide

Why is it called “Blockchain Technology”?