FTX’in Verdiği Teklif Kazandı! FTX US, Voyager Digital Hisselerini Satın Alıyor!

Kripto para borç verme şirketi Voyager Digital şirketi bildiğiniz üzere yakın zaman önce iflas ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Voyager Digital şirketi iflasını duyurmasından kısa bir süre sonra ise varlıklarını satışa çıkarmıştı. Satışa çıkardığı bu varlıklar için ise popüler kripto para borsaları karşı karşıya gelmişti. Yapılan müzayedede en yüksek teklifleri verenler Binance ve FTX olurken, kazanan taraf FTX borsası oldu.

Kripto para borsası FTX US, kazandığı teklif sonucunda iflas eden Voyager Digital’in hisselerini almak için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeyecek.

Teklif Mücadelesinde Kazanan Taraf FTX US Borsası Oldu!

Kripto para borç verme şirketi Voyager Digital konuyla ilişkili olarak yaptığı basın açıklamasında, Voyager Digital varlıklarını satın almak için verilen ihale savaşının kazananının kripto para borsalarından FTX olduğunu ifade etti.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store