El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmek Üzere Türkiye’de!

Eylül ayında resmi para birimini BTC yapan El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, dün attığı bir tweet ile Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. 16:30’da karşılama töreni ile başlayacak olan program, akşam yemeği ile son bulacak. Bitcoin’i resmi para birimi haline getirerek dünyada bir ilki gerçekleştiren Bukele, Bitcoin’in en büyük savunucularından biri olarak görülüyor. Bukele, Bitcoin’in her düşüşünde yüklü miktarlarda satın alıyor ve elde ettiği kâr ile de okul ve hastane yapıyor. Bukele hükümeti, eylül ayında büyük protestolar ile karşılamış olsa da, geçtiğimiz aylarda ellerindeki itibari paraları ATM’lerden Bitcoin’e çevirmek isteyen çok kişinin olduğu fotoğraflar yayımlanmıştı.

Nayib Bukele Türkiye’nin Gündemini Takip Ediyor

Dün akşam attığı Türkçe tweet ile Türkiye’yi selamlayan El Salvador Başkanı, Türkiye’de bir ara çok konuşulan slogana atıfta bulundu. “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” sloganına atıfta bulunan Bukele, görünüşe göre Türkiye’nin gündemini sıkı bir şekilde takip ediyor.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

NEW Listing (EIX)

Knights of Daro — [10th Dec] Office Hours

UP Fair: Awit mo’y Paglaya #AtinAngPinas #EmpowerFilipinoVoters