Disney, NFT ve Metaverse Dünyasına Göz Kırpıyor!

Kripto para sektörünün son birkaç yılda almış olduğu yol ve dev şirketlerin bu alana yaptıkları yatırımlar, diğer birçok sektörün de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şirketler, gelişen teknoloji ile birlikte sistemin gerisinde kalmamak adına, kripto para sektörüne bir şekilde dahil olmak istiyor.

ABD merkezli dev medya şirketi Disney, medya sektöründeki liderliğini blockchain teknolojisi alanında da devam ettirmek istiyor. Marvel, Lifetime, National Geographic, 21st Century Fox gibi büyük medya markalarına sahip olan Disney, kripto para sektörüne dahil olma adımları içeren yeni bir gelişme ile dikkatleri üzerine çekti.

Walt Disney, bu kapsamda yayımladığı bir iş ilanında “deneyimli bir şirket avukatı” başlığı altında bir personel aradığını açıkladı. İş ilanının detayları incelendiğinde, şirketin kripto para alanına yoğun şekilde girmeye hazırlandığı algısı oluştu.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store