CoinFLEX Alacaklıları, Şirketin Yeniden Yapılandırma Planını Destekliyor!

Kripto para piyasındaki düşüşlerle birlikte oldukça zarar gören kripto para borsası CoinFLEX, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde yeniden yapılandırma planını kamuoyuna sunmuştu. CoinFLEX’in söz konusu bu planında, CoinFLEX alacaklıları şirketin yüzde 65’ine sahip olurken, A serisi hissedarlar varlıklarından feragat edecek, B serisi hissedarlar ise şirkette hissedar olarak kalmaya devam edebileceklerdi.

CoinFLEX’in yeniden yapılandırma adı altında sunduğu bu teklif ise oylama sonucunu bekliyor. Snapshot’ta geçtiğimiz gün yapılan bir ankette ise şaşırtıcı sonuçlar gözlemlendi. CoinFLEX alacaklılarına yönelik başlatılan 5 saatlik oylamanın sonucunda, alacaklıların yüzde 99’undan fazlası, CoinFLEX’in sunduğu yeniden yapılandırma anlaşmasını kabul etti. Söz konusu bu oylama ise 27 Eylül 2022 Salı günü sona erdi.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store