Chromia Soru- Cevap Etkinliği transkripti

Muhabbit Team: Hello Alex! First, I would like to thank you for accepting our invitation to hold this AMA in our channels. This is Muhabbit community. The biggest Turkish crypto community around. There are also people on discord that looking forward to asking you some questions via our telegram bridge!

Merhaba Alex. Ilk olarak bızım soru cevap etkinliği davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Biz Muhabbit olarak Türkiye’nin en büyük topluluklarından birisiyiz. Telegramın yanı sıra discord topluluğumuz da sizlere sorular sormayı dört gözle bekliyor

There will be 2 parts for this AMA. In the first part, we will ask you some questions. In the first part, the chat will be read-only for participants. In the second part of AMA, we will permit everyone to write for 5 minutes and we will gather questions. After 5 minutes we will pick questions of the community then translate it and direct it to you.

AMA, İki kısımdan oluşacak. İlk kısımda biz Chromia CTO’su Alex’e bir takım sorular sorup onların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız. Bu kısımda sohbet kanalına sizler tarafından yazı yazılmayacak. Daha sonra 5 dakikalığına chat herkes tarafından yazılabilir hale getirilecek. Sizlerde sorularınızı paylaşacaksınız bu sorulardan bazılarını çevirip Alex’e ileteceğiz.

Our first question,
Can you please give us a brief explanation about what is Chromia up to?

İlk Sorumuz Chromia’nın ne olduğu hakkında bize kısa bir açıklama yapabilir misiniz?

Alex Mizrahi:
Chromia is a decentralized application platform. Designed specifically for decentralized applications.

In principle, you can build on Chromia everything you can do on Ethereum, EOS, etc. Things like tokens, and so on.

But if you want to build some non-trivial application, it will be much better — that is, it would actually work as a decentralized application. :)

To developers, we offer much easier model, familiar relational database concepts, good tooling, etc.

Chromia merkeziyetsiz bir uygulama platformudur yani DAPP lar için özel olarak geiltirişmiş bir platformdur.

Prensipte; Ethereum, EOS… vs. gibi platformlar üzerinde geliştirebildiğiniz her şeyi (token gibi mesela) Chromia üzerinde de geliştirebilirsiniz

Ama çok da küçük çaplı bir uygulama geliştirmeyeceksiniz daha iyi verim alabilirsiniz.

Devlere (geliştiricilere) çok daha kolay bir model ve tanıdık veri tabanı konseptleri, kullanışlı araçlar … vs. sunuyoruz

Muhabbit Team:
Is there any competitor of Chromia and what chromia offers better than them? Why do you think that CHR is different! What makes CHR unique?

2. Sorumuz Chromia’nın herhangi bir rakibi var mı ve Chromia’nın onlara nazaran artısı nedir? Sizce neden CHR farklı? CHR’yi benzersiz yapan nedir ?

Alex Mizrahi:
Yes, there are many dapp platforms now — like Ethereum, EOS and so on. So, in principle, we are competing with all of them.

We differentiate focusing on blockchain as a database first, but without neglecting other aspects.

So on Chromia, you can build the entire application on the blockchain, making it truly decentralized.

While on other blockchains often people cheat by putting a lot of logic off-chain, making it a centralized application in disguise.

Relational data model is more-or-less unique in dapp platform space. But in general our success won’t depend on a single feature, but overall design and trade-offs are chosen to make decentralized applications possible.

Evet, başta ethereum ve eos olmak üzere birçok dapp platformu var ve prensipte hepsiyle rekabet içerisindeyiz.

Biz, blockchain e database olarak odaklanmaya farklı gözle bakıyoruz ve bunu yaparken de diğer yönleri gözardı etmiyoruz.

Chromia’da bir uygulamayı blockchain üzerinde tamamen merkeziyetsiz olarak yaratabilirsiniz.

Diğer blockchain lerde insanlar aslında merkeziyetli uygulamaları merkeziyetsiz diye sunuyor.

“İlişiksel veri modeli” dapp platformu üzerinde aşağı yukarı kendine hastır, tektir. Fakat genel olarak bizim başarımız tek bir özelliğe bağlı kalmayacak, uygulamalar olabildiğince merkeziyetsiz yapmak için verdiğimiz kararların tamamı bizi başarılı kılacak.

Muhabbit Team:

Could you please tell us more about a relational blockchain? Would you mind elaborating on it bit more?

Alex Mizrahi:
Members of our team have been working on blockchain tech since 2011, and over years we noticed that there are many problems caused by primitive data models.

It makes programming hard, leads to duplication, some things are outright impossible.

So we decided to integrate relational database technology (i.e. SQL) with blockchain to use the best-known data modeling technology to model blockchain state data.

This makes it a lot easier to make applications that can make use of a database… Which is pretty much all of them. :)

Ekibimizin üyeleri 2011'den beri blockchain teknolojisi üzerinde çalışıyorlar ve yıllar geçtikçe Gelişmemiş bir veri modelinin neden olduğu birçok soruna sebep olduğunu fark ettik.

Programlamayı zorlaştırır, kopyaların ortaya çıkmasına neden olur, bazı şeyler tamamen imkansız hale getirir..

Bu nedenle, blok zinciri durum verilerini modellemek için en iyi bilinen veri modelleme teknolojisini kullanmak için ilişkisel veritabanı teknolojisini (örneğin SQL) blockchain ile bütünleştirmeye karar verdik.

Bu da database kullanan uygulamalar geliştirmeyi daha kolay bir hale getiriyor ki bu da en güzeli :)

Muhabbit Team:

Could you elaborate your vision about the future of DApps, Do you think we will see DApp adaption in the near future ?

DApp’lerin geleceği hakkındaki görüşünüzü açıklayabilir misiniz? Yakın gelecekte DApp kabul göreceğini düşünüyor musunuz?

Alex Mizrahi:

I see dapps as publicly-hosted applications.

That is, instead of a corporation offering some application and deciding what to include in it, we want to give users to take ownership of an application and host it on a public hosting platform (i.e. Chromia).

There was a lot of abuse from corporations like Facebook, Twitter, etc.

So we are actually working on decentralized social media.

But it could be everything, like gaming, finance, etc.

I believe so far we were limited by the technology, and as soon as Chromia is released dapps can become mainstream :)

dapp ları halka açık uygulamalar olarak görüyorum.

Bir şirketin insanlara kafasına göre bir uygulama sonmasındansa, kullanıcıları işin içine dahil ediyoruz ve açık şekilde barındırmalarına imkan sunuyoruz

Facebook ve Twitter gibi büyük şirketler birçok şeyi kötüye kullandı.

Ve biz de merkeziyetsiz bir sosyal medya üzerinde çalışıyoruz.

Ama bu herhangi bir şey de olabilir bu; gaming, finans … etc.

Şimdiye kadar teknoloji ile ilgili bir kısıtlamamız vardı ama Chromia çıkış yapar yapmaz dapp lar mainstream olacak.

Community Phase

Community:

Unfortunately, we do not see enough diversity in decent. applications. Is it cause users have not attracted enough interest in or is it from the developer? If it is what benefits do you provide to developers and users when it compares other dApp platform and projects.

Alex Mizrahi:

I think the current generation of blockchain tech simply does not support many interesting applications.
I.e. they are limited, have atrocious UX or just too expensive for people.

With Chromia we aim to solve these problems. You can actually make a freemium application on Chromia, for example. And the developer won’t need to think hard to provide good UX — it comes with the platform.

Bana göre mevcut blockchain teknolojisi çok ilginç uygulamaları kaldırabilecek durumda değil. Çok kötü bir kullanıcı deneyimi ya da çok pahalı ürünler söz konusu.

Chromia bu sorunların çözümlerine odaklanıyor. Mesela Chromia üzerinde freemium bir uygulama geliştirebilirsiniz ve kullanıcı deneyimi ile ilgili tasalanmanıza gerek olmaz çünkü bunu platform size sağlıyor.

Community:

Hi Alex. Thank you for participating in the AMA. My question: While there are many programming languages, why did you develop Rell for Chromia? Could you please give information about it and also its security side?

Pek çok programlama dili varken, neden Chromia için Rell’i geliştirdiniz? Rell ve güvenliği hakkında bilgi verir misiniz?

Alex Mizrahi:

We wanted a language to integrate relational queries with ordinary programming. This allows us to delegate queries to SQL engine.

In Rell we type check whole program, so programming this way is generally safer.

SQL itself is quite dated and error-prone, so it was not an option.

Overall, I think what we built is nice and I’d personally use it for non-blockchain programs.

Security-wise, it’s just easier to avoid common pitfalls with compact type-safe code. I can’t say we really have any special security features, but of course, the whole language is optimized for blockchain model of execution.

Basit kodlamada geçen ilgili query leri entegre edebileceğimiz bir dil istedik. Bu sayede queryleri SQL motoruna delege edebiliriz.

Rell ‘de tüm programı kontrol ediyoruz çünkü böylesi genelde daha güvenli

SQL nin kendisi hataya çok açık olduğu için ve eskidiği için, bir opsiyon değildi bizim için

genel olarak ortaya koyduğumuz ürün güzel ben bunu blockchain olmayan programlar için bile kullanabilirim

güvenlik açısından da kompakt type-safe kod ile pitfall (tuzak) lardan kaçınmak daha kolay. Herhangi özel bir güvenlik özelliğimizin olduğunu söyleyemem ama kullanılan dilin tamamı blockchain e göre tasarlandı

Community:

What plans do you have to help drive demand and scarcity for the token?

Alex Mizrahi:

We generally do not answer this type of questions :)

But, briefly, we expect that applications will accumulate CHR to pay for hosting and back their internal tokens. I.e. CHR will be locked by dapps using it.

Bu tarz soruları genelde cevaplamıyoruz :)

ama kısaca şunu söyleyebilirim ki uygulamalar CHR biriktirecek ve bu CHR lerle hosting ücretlerini karşılayacaklar, internal tokenlerini destekleyecekler. Dappların kullandığı CHR kilitli olacak.

Community:
Can you introduce yourself to the community? What is your background and how did you come to the idea to create your project?

Alex Mizrahi:

I studied applied mathematics in university, worked as a programmer, and was generally interested in peer-to-peer networking and financial applications.

So I got very interested in Bitcoin, did some projects on Bitcoin first (e.g. colored coins, the first blockchain token platform — that was back in 2012!).

But eventually, I found all existing platforms limited and came to the idea to make my own (after learning from others’ mistakes).

Üniversitede uygulamalı matematik okudum, programcı olarak çalıştım ve genellikle eşler arası ağ iletişimi ve finansal uygulamalarla ilgileniyordum.

Bu yüzden Bitcoin’le daha çok ilgilenmeye başladım, ilk önce Bitcoin ile ilgili bazı projeler yaptım (örneğin, renkli coinler (projeden bir çok kişi bu projeden tanışıyor çevirmen notu), ilk blok zinciri token platformu — Yıl 2012!).

Ama nihayetinde mevcut tüm platformları sınırlı buldum ve (başkalarının hatalarından öğrendikten sonra) kendimin yapması gerektiği fikrine ulaştım.

Community:

Hi Alex. Is there any running apps on Chr right now ? or any scheduled apps to run in CHR ?

Alex Mizrahi:

Chromia is not launched yet, so no.

But it is based on Post chain framework which is used for some apps, for example, Green Asset Wallet.

GAW is expected to migrate to Chromia once it launches, it’s already written in Rell so it’s easy.

We have some more apps in the pipeline to be announced…

Chromia henüz piyasaya sürülmedi, Yani cevap hayır.

Ancak, bazı uygulamalar için kullanılan Postchain çerçevesini temel alır, örneğin, Yeşil Varlık Cüzdanı.

GAW’ın Chromia piyasaya sürüldüğünde bize geçmesi bekleniyor, zaten Rell’de yazılmış, bu yüzden kolay.

Yakında duyacağınız çok fazla app haberi var…

Community:

How did Chromia solve scalability and how is this solution different than others? How did you create funding and how did you lead it?

Merhaba, Alex Mizrahi ölçeklenebilirlik sorununa Chromia nasıl bir çözüm üretti. Üretilen çözümün diğer blok zincir projelerinden en önemli farkı nedir?

Nasıl bir gelir getirisiyle oluştunuz? ve Oluşan gelir nasıl yatırımlara yöneldi 2019 ve 2020 için?

We focus on horizontal scalability — like giving each app at least one blockchain. Running many blockchains makes it possible to scale with more nodes.

We also generally have better I/O capacity as we delegate I/O to PostgreSQL.

On funding — not sure about the question, we had a token pre-sale, that helped :)

Yatay ölçeklendirmeye odaklanıyoruz, yani her uygulamaya (app) en az bir blockchain sunacağız. Çok fazla blockchain çalıştırmak da daha fazla node ile ölçeklenmeyi mümkün kılacak.

Ayrıca genel olarak I/O kapasitemiz çok iyi.

Para ile ilgili soruyu tam anlayamadım ama pre-sale yaptık ve bunun çok yararı oldu :)

Community:

Do you think to rebrand in the future because I feel like there are SEO issues with the name of Chromia?

Alex Mizrahi:

No. We already rebranded from Chromapolis. Hopefully, Chromia is OK for SEO.

Zaten Chromapolis ten rebrand yaptık. Chromia SEO için iyi olur umarım.

Community:

How many developers are on the team and does the Foundation have plans to expand its team size?

Alex Mizrahi:

Currently, we have about 15 devs.
We already have enough people working on the core, but we would like to strengthen our teams which work on applications and tools for applications.
So that we have more demos and better tools.

Şu an 15 devimiz (geliştirici) var. Core (En temel kısım) da yeteri kadar insan çalışıyor zaten ama takımımızın diğer dallarını (uygulamalar ve uygulama araçları üzerinde çalışan kişiler) güçlendirmek isteriz ki daha fazla demomuz ve daha fazla aracımız olsun.

Community:

The world is moving towards being much more open and collaborative. Big corporations have been pushing for open innovation.
So when you look into innovations what do you see wrong and what will Chromia bring on innovations differently?

Alex Mizrahi:

Big corporations do only what benefits big corporations.

We want to do things that benefit the general public. It’s about incentives.

Büyük şirketler sadece büyük şirketlerin yararına olacak şeyleri destekler.

Biz ise genel olarak herkesin yararına olacak şeyleri desteklemek istiyoruz, bu tamamen teşvikle ilgili bir durum

Community:

Do you have any plans to make dapps more common for society? like the workshop to let companies or people build their own applications on the blockchain?

Alex Mizrahi:

Yes, we are doing workshops — but we only educate those who are interested. And currently we are quite limited, hopefully, we can do more in the future.

Evet, atölye çalışmaları yapıyoruz — ancak yalnızca ilgilenenleri eğitiyoruz. Ve şu anda oldukça sınırlı kapasitede alabiliyoruz, umarım gelecekte daha fazlasını yapabiliriz.

Community:

You have offices in Sweden, Ukraine, Israel, America, the Netherlands and around 40 employees. Do you think your current office and staff numbers is sufficient to achieve your goals and objectives? What kind of staff policy will you follow?

İsveç, Ukrayna, İsrail, Amerika, Hollanda’da ofisleriniz ve 40 civarı personeliniz var. Sizce mevcut ofis ve personel durumunuz amaç ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli mi? Nasıl bir personel politikası izleyeceksiniz?

Alex Mizrahi:

Well, we generally try to make things sustainable. It’s a long term project.
Of course, it’s tempting to hire more people, but sometimes you can do more just working smarter.

Genel olarak işleri sürdürülebilir idare etmeye çalışıyoruz. Bu uzun vadeli bir proje.
Tabii ki, daha fazla insanı işe almak cazip geliyor ama bazen daha akıllıca çalışmak gerekir.

Community:

What is so special about your security? And what makes you confident is safe? I think security is important,please tell us about security of Chromia?

Alex Mizrahi:

I can’t say it’s completely unbreakable, but I think we have a model where application security problems would be much rarer.
We don’t have many interacting contracts, but dapps that work on its own. That alone excludes many vectors.
Then Rell makes code simple and obvious, so it’s much harder to sneak a security flaw.
In future we also plan to provide libraries for tokens and auth, so devs won’t need to touch these security-sensitive areas.

Tamamen kırılmaz olduğunu söyleyemem ama uygulamalardaki güvenlik sorunlarının çok nadir olacağını söyleyebilirim. Çok fazla birbirini etkileyen kontrat yok, hep kendi kendine çalışan dapplar söz konusu. Sadece bu bile tek başına bir çok problemi eliyor. Rell üzerinde kodlar kolayca ve net bir şekilde yazılabiliyor bu da demek oluyor ki güvenlikten sızmak daha zor olacak. Gelecekte tokenler ve authenticator ler için kütüphaneler (library) sunacağız ve bu sayede devler güvenlikle ilgili kısımlarla çok uğraşmayacaklar.

Community:

Why do you think your idea needs BLOCKCHAIN?

Alex Mizrahi:

Good questions. I don’t know how to do it without blockchain. :)

What is Chromia vision and what’s your biggest challenges ?

How do you plan to generate revenue with a project like this?

Alex Mizrahi:

ChromaWay is primarily focused on the enterprise market, we use the same tech stack for Chromia and Postchain.
We plan to invest in the Chromia ecosystem.
But as a company, we do not 100% depend on Chromia for revenue, and we don’t need to extract revenue from the public blockchain itself.

ChromaWay öncelikli olarak girişimci marketine odaklanıyoruz, Chromia ve Postchain de kullanılan teknolojiyi kullanıyoruz. Chromia ekosistemine yatırım yapmayı planlıyoruz ama şirket olarak %100 olarak Chromia gelirine bağlı değiliz. Public blockchainin gelirini almaya da ihtiyacımız yok.

Community:

What is Chromia vision and what are your biggest challenges?

Alex Mizrahi:

Currently, our biggest challenge is the tech. It’s not all done yet and there could be difficulties.

Then, connecting to developers is also quite challenging, since there are so many platforms craving for attention. But I think this would be less of an issue once we demonstrate what we have.

Şu an en önümüzdeki en büyük zorluk teknoloji. Henüz tamamlanmış değil ve zorluklar çıkartabilir.

Yazılımcılarla iletişim kurmak da zor çünkü çok fazla platform var yazılımcı arayan. Ama neye sahip olduğumuzu gösterdiğimizde bunun çok da problem olmayacağını düşünüyorum.

Muhabbit Team:

Thank you Alex for participating in our AMA. I think you are pretty much answered all of those?

Alex Mizrahi:

Yeah. Very good questions, actually.

I didn’t answer some related to incentives for users. Also, some things can be easily found on the web site :)

So we are done, I think.
Thanks, everyone!

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/